ZGODNIE Z HIPOTEZĄ

Wracając zaś do specyfiki puścizny Zaruskiego warto zauważyć, że zgodnie z naszą hipotezą —r w twórczości literackiej i publicystycznej Zaruskiego znajdujemy sądy o charakterze filozoficznym, które — zrekonstruo­wane .— tworzą względnie spójną i konsekwentną ca­łość. Stąd należy wnosić, że właściwość tę można będzie przypisać całemu taternictwu rozpatrywanemu w aspek­cie nas interesującym, co dla dalszych studiów w tym zakresie ma istotne znaczenie. Ponadto sprawdziliśmy praktycznie możliwość „wypreparowania” z całokształ­tu wieloaspektowych poglądów Zaruskiego twierdzeń filozoficznych i oddzielenia ich od ideologii w węż­szym znaczeniu (której zadaniem jest bezpośrednie uza­sadnienie działalności praktycznej), z czego należy wno­sić, że można w sposób uzasadniony mówić także o fi­lozofii taternickiej .jako takiej, będącej tworem zbio­rowym.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)