WGLĄD NA ZAINTERESOWANIA

 Twierdzenie to odnosi się do całej podjętej przez nas problematyki, ale.szcze-, golnie do puścizny Eugeniusza Piaseckiego,_o którym – Ciechanowski pisał, bodaj z/lekką przesadą, że „od . ,i śmierci ‚Jordana stanął na czele ruchu, w;dziedzinie wychowania fizycznego w Polsce i niemal do lat” ostatnich’prawie wyłącznym był jego organizatorem”,  a Zygmunt Gilewicz uważał go za twórcę szkoły, do której zaliczyć należy „większość współczesnych wycho­wawców fizycznych w Polsce” .W niniejszym rozdziale, zarówno ze względu na na­sze zainteresowania, jak na możliwości warsztatowe, zajmiemy się jedynie wybranym aspektem poglądów * naukowych Piaseckiego, mianowicie podejmiemy próbę zrekonstruowania modelu  zapatrywań Piaseckiego na założone i rzeczywiste funkcje kultury fizycznej we współczesnej cywilizacji, ze szczególnym uwzględnie­niem, społeczno-kulturowych funkcji sportu.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)