WARIANT ROZWOJU

Ten sam wariant rozwoju projektował on także w dziedzinie marynistyki a szczególnie że-;. glarstwa morskiego. Ogólnie mówiąc chodziło zatem Zaruskiemu o zacho­wanie warunków umożliwiających człowiekowi bezp07 średni i intymny kontakt z naturą, przy jednoczesnym i. ilościowym zwiększeniu szans uczestnictwa w owym akcie odnowy. Była to, jak się wydaje nie dó końca uświadamiana, próba narzucenia masowemu turyście intelektiialno-artystycznego spojrzenia na wartość ta­ternictwa i marynistyki.  Jak można wnioskować 7s treści dotychczasowych roz­działów, refleksja teoretyczna nad społecznymi aspek tami kultury fizycznej w Polsce posiada bardzo różno­rodną i interesującą tradycję.* Bowiem kultura fizycz­na a przede wszystkim sport jako element rodzącej się w mieszczańskim społeczeństwie kultury masowej budził od chwili swoich narodzin, podejmowane z róż­nych płaszczyzn ideologicznych, kontrowersyjne opinie filozofów i socjologów,’, lekarzy i higienistów, pedago­gów i działaczy społecznych, polityków i publicystyków.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)