W ŚWIETLE FAKTÓW

W świetle zasygnalizowanych dotąd faktów i opinii nie będzie przesadą, jeśli stwierdzimy, że Piasecki zaj­muje czołowe miejsce wśród myślicieli pierwszej połowy XX w./interesujących się dziedziną kultury fizycz­nej, stąd jego dzieło winno stać się przedmiotem szczegółowych i wieloaspektowych badań. Bowiem dla peł- .nego uzmysłowienia sobie bieżących potrzeb w zakresie teorii i praktyki kultury fizycznej, dla świadomego two-, . rżenia warsztatu ‚ badawczego przez współczesnych, wreszcie dla krytycznej kontynuacji ciągle żywotnego . dorobku intelektualnego pierwszych pokoleń teorety­ków wychowania fizycznego odtworzenie obrazu nie­dawnej przeszłości — rozpoczęte już przez historyków.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)