W SPORCIE NOWOŻYTNYM

Oto­czyli je też swą opieką, która znalazła wyraz przede wszystkim w rosnącym wciąż przepychu zewnętrznym. Marmurowe amfiteatry dokoła stadionów, kosztowne łaźnie w palestrach — wszystko to wszakże bardziej tylko uwydatniło brak dawnej treści i radosnego, bez­interesownego wysiłku” .W sporcie nowożytnym — zdaniem Piaseckiego — dokonywały się i dokonują analogiczne procesy. Przy tym nie chodzi tu jedynie o fakt niecelowego wydatko­wania środków. Rozbudowa kosztownych, zamkniętych pomieszczeń jest wynikiem pewnej tendencji „w spor­cie, która posiada wszelkie symptomy społecznej szko­dliwości. Ruch sportowy w swoim rozwoju — szcze­gólnie jeśli idzie o jego bazę materialną — zamiast przeciwdziałać żywiołowi urbanizacji wraz z wszelki- mi jej ujemnymi skutkami — poddaje się jej bezsilnie.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)