W ODNIESIENIU DO CELÓW

Skład owej metateorii Piaseckiego — oprócz omó­wionych wyżej zagadnień — wchodziły, jego zapatry­wania w kwestii celów i zadań wychowania fizycznego oraz jego roli w kształtowaniu człowieka wszechstron­nego. .Piasecki sądził, że wychowanie fizyczne, jako dział wychowania ogólnego, poza wychowaniem cie­lesnym realizuje wychowanie moralne, intelektualne, estetyczne i utylitarno-praktyczne.- Wbrew’oczekiwa­niom kształtowanie fizis człowieka nie było dla niego celem głównym. „Trzeba wszakże zaraz dodać — pisał —zże przymiotnik ten [fizyczne] ^ określa tylko więk-‚ szóść środków’, jakimi rozporządza wychowawca fi­zyczny, lecz staje się zgoła zawodnym w odniesieniu do celów: te są’zarówno fizyczne, jak i moralne i uty­litarne, a w; niemałej mierze także intelektualne i este­tyczne.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)