W INDYWIDUALNYM KLIMACIE

W tym klimaoie intelektualnym i ideowym kształto­wały. się nie tylko postawy pełne pesymizmu i rozpa­czy. Wielu myślicieli i reformatorów; usiłowało Znaleźć – sposoby’ i środki w celu zahamowania i ograniczenia ujemnych skutków cywilizacji przemysłowej i urbani­zacji. Jak już pisaliśmy, na gruncie tych tendencji wyrósł m. iri. . ruch higieniczny, tę problematykę podjęli również w swojej twórczości lekarze i teoretycy wy­chowania fizycznego. Poglądy-Piaseckiego^ na procesy postępującej industrializacji i urbanizacji ocenić należy jako katastro­ficzne i zachowawcze. „Higiena i demografia — pisał on — psychologia społeczna i socjologia oraz eugenika wszystkie te gałęzie wiedzy są zgodne w uznaniu wielkiej szkodliwości procesu skupienia coraz to więk­szej części ludności w miastach, czyli urbanizacji.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)