UDOSTĘPNIENIE DLA MAS

Wkrótce to dobro­dziejstwo będzie można udostępnić dla mas. A wtedy miasta stopniowo przestaną być • zbiorowiskiem miesz­kań ludzkich, lecz będą nadal tylko ośrodkami handlu, przemysłu, nauki i sztuki” Spośród wszystkich kategorii społecznych ludno­ści miejskiej Piasecki, co jest zrozumiałe, chciał przede wszystkim ratować dzieci. Środki, jakie proponował – w tym względzie, były różnorodne w zależności od sta­nu zdrowia dzieci. Ogólnie rzecz biorąc chodziło muo    rozbudowę wakacyjnych form wypoczynku poza mia­stem — wycieczek, kolonii, półkolonii, obozów itp., w czasie których regenerowałyby się siły. i > zdolności . utracone podczas roku szkolnego spędzonego w mieście.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.