TYPY IDEALNE

Nawiązu­jemy tu do znanej na terenie socjologii metody typów idealnych, stąd też nie pretendujemy do chronolo­gicznego przedstawienia analizowanych faktów. .Nie usiłujemy też zarysować, ewolucji poglądów Pia­seckiego, gdyż sądzimy, że zmiany zachodzące w nich w różnych okresach były zaledwie minimalne. W każ- — dym razie trudno byłoby” znaleźć odpowiednie kryteria  różnicujące interesujący nas aspekt poglądów., Piaseckiego w stopniu, który uprawniałby do wyróżnienia widocznych etapów rozwoju światopoglądu autora . Dziejów wychowania fizycznego.Jak sygnalizowaliśmy w rozdziale wstępnym; porządek ekonomiczny, społeczny i moralny kształtującego się w XIX i XX stuleciu społeczeństwa masowego budził od chwili swych narodzin niepokoje, krytykę, wreszcie potępienie.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)