TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Faktycznie bowiem jego zainteresowa­nia i poszukiwania były o wiele szersze u prowadził np. we Lwowie pełny kurs wykładów z zakresu teorii wy­chowania fizycznego, dla studentów wydziałów Lekar­skiego i Filozoficznego, a później w czasie wojny w Ki­jowie w Polskim; Kolegium Uniwersyteckim, funkcjo­nującym jako zalążek polskiego uniwersyteckiego wydziału filozoficznego. Opinia. Ciechanowskiego wydaje się prawdziwa, zważywszy na szeroki zakres zainte­resowań ówczesnego ruchu higienicznego w Polsce. ‚ Jest rzeczą charakterystyczną, że kiedy Piasecki, już jako kierownik Studium Wychowania Fizycznego Uni­wersytetu Poznańskiego i dyrektor naukowy Centralnej Szkoły Wojskowej Gimnastyki i Sportów^ otrzymał w 1922 r. tytuł profesora zwyczajnego, to tytuł ten nie , ograniczał się jedynie do higieny szkolnej, ale obejmo^ wał także teorię wychowania fizycznego.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)