SZCZEGÓLNY UKŁAD

Sądząc na przykładzie Zaruskiego, filozofia ta jest szczególnym układem, niepogłębionych zresztą, sądów opisujących i oceniających wzajemne relacje „człowiek — natura”, sądów zapożyczonych z panują-^ cych nurtów filozoficznych’ epoki, przy czym postawę ideologów taternictwa wobec . doktryny filozoficznej modernizmu  wydaje się charakteryzować brak kry­tycyzmu oraz pełna dowolność w doborze i inter­pretacji tez w jej obrębie funkcjonujących. Wnioskując wreszcie z faktu, iż te same poglądy mogą. być ^teore­tyczną podstawą rozmaitych ideologii praktycznych programów działania (taternictwo, marynistyka) na­leży sądzić, że wielości ruchów społecznych mogą to­warzyszyć te same lub bardzo podobne warianty filo­zofii praktyki.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)