SWOISTOŚĆ KONCEPCJI

Swoistość jego koncepcji zasadza się,— naszym zdaniem przede .wszystkim na krytyce kultury miesz— . czańskiej i mieszczańskiego stylu życia, jakkolwiek- -C przesadnie negatywne wartościowanie zjawisk tej .kul­tury, uderza jednostronnością i uproszczeniem,’ przez co wywołuj e sprzeciw, współczesnego czytelnika.Właściwy ; bowiem  Zaruskiemu arystokratyczny- punkt .widzenia na elemeiity’nowej kultury’przemysłowej prówadzi’ do pominięcia faktu zróżnicowania jej poziomów, dyna­miki oraz nowych wartościowych treści. Ucieczka do natury i poszukiwanie w przyrodzie’ źródła odrodzenia autentycznych humanistycznych watości ‚— pojęte dosłownie — były niewątpliwie progra- ; mem utopijnym, tak jak utopijna pozostawała myśl’zastąpienia zdepersonalizowanych więzi międzyludzkich więzią charakterystyczną dla tradycyjnej wspólnoty.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)