RZECZ CHARAKTERYSTYCZNA

Jest rzeczą charakterystyczną, że ci, którzy osobiście i aktywnie uczestniczyli w narodzinach nowoczesnego sportu na ziemiach polskich, już w latach dwudziestych, a jeszcze bardziej trzydziestych naszego stulecia skłonni byli porównywać i przeciwstawiać’młodzieńczy i doj­rzały okres w rozwoju sportu. W porównaniach tych idealizowali pierwsze doświadczenia na tym polu, zwią­zane z dążeniem do upowszechnienia szeroko rozumia­nego wychowania fizycznego i sportu, oraz krytykowali -współczesność. U źródeł tych skłonności tkwiły zapew­ne mechanizmy psychologiczne: seniorzy polskiego ru­chu sportowego próbowali zachować ten model sportu,. który sami wypracowali, chroniąc- go przed zmianami, jakim ulegał później, upatrując w nich regres i dege­nerację.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)