ROZWÓJ SPORTU WŚRÓD LUDNOŚCI

Sport miał być’jedną z podstaw potęgi narodu i państwa. I tak np. niewielki dostęp Polaków do mo­rza mógł zostać’ „powiększony” dzięki rozwojowi że­glarstwa. „Tylko naród żeglarzy — mówił — może utrzymać i rozszerzyć tó wąskie wybrzeże [.. .]. Tylko wychowanie fizyczne z wielkim naciskiem‘położonym na sporty wodne zdoła nasze młode pokolenia w takf naród zamienić” .Rozwój sportu wśród ludności’jest —według Pia­seckiego — wskaźnikiem postępu i demokratyzacji da-; nego społeczeństwa. To właśnie Stany Zjednoczone nie zadowoliły się osiągnięciami garstki Wyczynowców, ale zrealiżowały politykę masowości, doprowadzając sport do ludu i.ńie poprzestając na rozwoju tegoż wśród klas: uprzywilejowanych.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)