RENESANSOWY IDEAŁ CZOWIEKA

Wychowanie fizyczne i ‚sport — zdaniem Piaseckiego -— posiadają wielorakie funkcje, środki i cele. Stąd. nie – należy lekkomyślnie wyróżniać jednych celów kosztem innych. I tak np. punkt widzenia wyłącznie zdrowotny może prowadzić do postulatów w rodzaju „piętnaście minut dla zdrowia”, „przechadzka przed spoczynkiem” . itd., nigdy jednak nie może stać się podstawą do stwo­rzenia pełnego programu wychowawczego. Także idea „sprawności” wąsko rozumiana prowadzi najczęściej do przedwczesnej specjalizacji sportowej, mistrzostw i re­kordów, a w konsekwencji do jednostronności i prze­męczenia,’ w wyniku czego popada w sprzeczność z po­stulatami zdrowotnymi, estetycznymi i psychologiczny­mi. Kwestionuje bowiem potrzebę piękna budowy i ru­chów ciała oraz prowadzi do próżności osobistej lub lekceważenia.wartości moralnych i psychicznych.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)