PRZYŚWIECAJĄCE IDEE

Ta sama idea przyświecała przed­sięwzięciu Henryka Jordana i w ogóle ruchóWi jorda­nowskiemu, którego Piasecki był gorącym orędowni­kiem.’ Sądził bowiem, że postęp ńa każdym polu doko­nuje się poprzez „współdziałanie mas, wobec tego 1 od Współdziałania mas zależy największa chluba narodu: wywalczenie zwycięstwa.’ Wszelkie więc usiłowania na­sze powinny zmierzać do podniesienia’ sprawności fi­zycznej mas i do uodpornienia pod względem fizycznym i duchowym całego narodu. Praca ta winna mieć go­dło dla ciebie Ojczyzno”. Był: Piasecki za demokratyzacją i decentralizacją ini­cjatyw sportowych,: zastrzegał się jednak, że program . wychowania: fizycznego .i sportu w Polsce musi być zgodny z ogólnym interesem państwa .

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)