POZYTYWNY PROGRAM

Dlatego pozytywny pro­gram „Piaseckiego w tym aspekcie sprowadzał się do (1) postulatu możliwie konsekwentnego zahamowania procesów urbanizacji oraz (2) dó przeciwdziałania róż­nymi środkami -— m. m. poprzez wychowanie fizyczne — ujemnym skutkom tych procesów. Stąd oce-na tego fragmentu poglądów i działalności praktycznej \ Piaseckiego musi być niejednolita: jako totalny prze­ciwnik industrializacji i urbanizacji zajął on stanowi- , sko zachowawcze, natomiast jego poszukiwania w kie­runku uzdrowienia stosunków społeczeństwa masowego każą zaliczyć go do – nurtu progresywnego w polskiej myśli społecznej.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)