POSTĘP TECHNIKI

Bowiem — co prawda niezbyt często — zdradza jednak symptomy zro­zumienia bardzo istotnej prawdy, a mianowicie, że ujem-, ne zjawiska towarzyszące współczesnej cywilizacji po­wodowane są nie tyle szybkim tempem rozwoju prze­mysłu i miast, ile ich niedorozwojem. Piasecki dostrze-, gał także, że dzięki rozwojowi nowoczesnych środków produkcji i organizacji społecznej rodzi się nowa per­spektywa naprawy społecznej. „Ten sam postęp tech­niki — pisał — który nam dał uprzemysłowienie z jego fatalnymi następstwami zdrowotnymi, niesie w sobie radykalny środek zaradczy, który tylko trzeba umieć wyzyskać. Już dzisiejszy stan komunikacji (zwłaszcza ^ samochodowej i lotniczej) pozwala wielu ludziom miesz- kać.na wsi a pracować w mieście.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.