PODEJMOWANA KRYTYKA

Z tego punktu widzenia po­dejmowano krytykę — a niemałą zasługę miał tu Pia­secki — niemieckiego systemu gimnastycznego oparte­go, jak sądzono^ na intuicji, niekontrolowanych hasłach ideologicznych, najczęściej zabarwionych patriotycznie łub nacjonalistycznie, oraz ślepej i zrutynizowanej wieloletniej praktyce,. z której tak bardzo trudno się wyłamać.Jakkolwiek nauki przyrodnicze traktował Piasecki — zgodnie z’tendencją epoki — jako przede wszystkim powołane do tworzenia racjonalnych podstaw dla roz- woju nowocześnie rozumianego wychowania fizyczne­go, to jednak widział‘potrzebę tworzenia i rozbudowy dyscyplin humanistycznych na tym nowym, terenie badań.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)