NIEODWRACALNY PROCES

Pomimo wszystko, gdyby nawet przez ma­jowy napływ turystów ta pierwotność utraciła swój charakter właściwy — pozostaną Tatry zimowe — góry szklane, o których prawią bajki dziecinne — Tatry, osłonięte lodową i śnieżną zbroją, niedostępne dla naj­szerszych mas, szukających na łatwych ścieżkach wra- ‚ żeń popularnej turystyki. Tatry’ pustynne, ^świątynia ciszy i dumań najszczerszych dla wybranych a miłu­jących je taterników” .Tak więc prezentowany przez Zaruskiego program rozwoju taternictwa, mimo pewnych wysiłków pogo­dzenia się z koniecznością nieodwracalnego procesu po- stępującej demokratyzacji i masowości ruchu tury­stycznego, był wyrazem kompromisu między wynie­sionym z lat romantyki górskiej przekonaniem o swo­istej potrzebie elitaryzmu w alpinizmie a modelem tu­rystyki sportowej, ,tak silnie propagowanej w dwu­dziestoleciu międzywojennym.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)