ŁĄCZNOŚĆ CZŁOWIEKA Z NATURĄ

  • Tak więc — ogólnie rzecz biorąc — założenia filo­zoficzne, niezbyt zresztą rozbudowane, koncepcji teo­retycznej Piaseckiego były – próbą – konf ynuac j i a jedno­cześnie syntezy dwóch systemów wartości: reprezen­towanego przez kulturę starożytnej Grecji i kulturę nowocześnie rozumianego chrześcijaństwa. W obrębie tych wartości Piasecki nieporównanie częściej sięgał do doświadczeń starogreckich, stąd jego ogólna koncepcja człowieka najbardziej zbliża się do modelu człowieka Renesansu . Podkreślał w nim Piasecki konieczność wszechstronności, potrzebę wysuwania na plah pierw­szy wartości moralnych i. intelektualnych, kwestię twórczego stosunku do życia, możliwie pełnej autono­mii jednostki i intymnej łączności człowieka z naturą.

 

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)