KONFLIKTOWE POSTAWY

Są to-zapewne postawy konfliktowe, lecz — jak się wydaje — określające traf­nie dwie przeciwstawne sobie, a jednak wzajemnie uzupełniające się tendencje, charakterystyczne również dla dzisiejszego taternictwa.   Analogiczne stanowisko zajmował Zaruski w dzie­dzinie marynistyki. W całej swej twórczości maryni­stycznej kierował się implicite lub explicite wyrażonym przekonaniem o potrzebie udostępnienia Polsce morza, rozwoju portów , floty i — nade wszystki — ideolo­gii morskiej. Z Polaków chciał uczynić naród maryna­rzy, wyrabiając w nich przywiązanie, miłość i tęskno­tę za morzem. Radził rzucić hasło w „oświetlone okna pałaców” i do wnętrz „zakopconych chat chłopskich”—   hasło zaciągu do służby na morzu.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)