IDEALIZM WRACA

Toteż idealizm ten wraca z żywiołową siłą po każdej przejściowej fali naturalizmu czy utylitaryzmu wychowawczego” . Z drugiej strony Piasecki podkreślał, że wzorem dla nowoczesnego wychowania fizycznego winien być mo­del starogrecki, gdzie wychowanie fizyczne stanowiło spójną całość, z kulturą duchową narodu.-„Wspomnie­liśmy już — pisał — ó zawodach artystycznych na ‚ igrzyskach. Lecz poza programem poeci,, artyści, filo­zofowie szukali na ‚tych tłumnych zjazdach wszechhellenów posłuchu dla swych idei, zrozumienia dla swych dzieł. Zresztą byw;ał ten związek jeszcze ściślejszym. Poeta i muzyk opiewał zwycięzców, rzeźbiarz uwiecz­niał ich’postacie w marmurze lub spiżu, malarz po­krywał scenami z igrzysk ściany budynków i naczynia przeznaczone na nagrody, filozof znajdował tu tematy do rozważań nad pożytkiem ćwiczeń dla narodu i pań­stwa”.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.