FORMY UCIECZKI

W, omówionych wyżej formach ucieczki od cywili­zacji miejskiej wychowanie fizyczne i sport nie zawsze odgrywały rolę zasadniczą, główną; Były raczej war­tością towarzyszącą, wzmagającą działanie – czynników– „naturalnych” na organizm i psychikę mieszkańców ‚miast,.były, ściśle biorąc, jednym .spośród owych „na-__ turalnych” .czynników. ..Tak. więc-: sport w-intencjach Piaseckiego miał,/z jednej strony, odgrywać funkcję .służebną w stosunku do antyurbaniśtycznych zabiegów, z drugiej jedndk ~ dzięki, tej funkcji zyskiwał sobie . perspektywy dalszego, korzystnego i szybkiego rozwo­ju. Piasecki wyróżniał także takie ^dziedziny zjawisk, gdzie sport bezpośrednio’likwidował lub osłabiał nega­tywne, działanie, industrializacji i urbanizacji.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)