FILOZOFIA SPOŁECZNEGO ZAANGAŻOWANIA

Dla rekonstrukcji owych poglądów i opinii istotne zna­czenie , mają wypowiedzi tych, którzy zasługują na miano prekursorów współczesnych koncepcji wychowa­nia fizycznego, gdyż one stanowiły teoretyczną podsta- -wę działalności praktycznej w dziedzinie szeroko pojętej ‚higieny  społecznej, wychowania fizycznego ‚ i sportu.Myśl teoretyczna dotycząca problematyki kultury fizycznej rodziła się — o czym sygnalizowaliśmy w roz­dziale wstępnym —powoli i nie bez konfliktów. „Po utracie niepodlegości -— pisał Stanisław Ciechanowski naliczyć można kilku ledwo ludzi, którzy samotnie borykali się z obojętnością .społeczeństwa: Jędrzej Śniadecki, Ludwik Bierkowski, znacznie już później  Madejski, Żuliński, Wenanty  Piasecki w Małopolsce, Kozłowski, Kuczalska w Królestwie.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)