FILOZOFIA NATURY

Wyznawana przez niego”filozofia natury i, filozofia człowieka stałą się;—- obok puścizny „Mieczysława Karłowicza — podstawą teore-‚ tyczną ideologii taternickiej, szczególnie w tym’ kształ­cie, w jakim rozwinęła się ona w Polsce przed I wojną światową. Zaruski —- jak pisaliśmy — był współtwór- . cą, współwyznawcą i propagatorem tego modelu ideo­logii taternickiej nawet wówczas, kiedy — pod wpły­wem nowych tendencji w światowym i polskim alpi-” . nizmie — w okresie dwudziestolecia międzywojennego zwyciężyła kontrowersyjna wobec lansowanej .przez, niego orientacja. Natomiast na gruncie raczej nikle re­prezentowanej w Polsce ideologii marynistycznej Za­ruski odegrał rolę decydującą i pretendować może do miana prekursora.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)