CZERPANIE Z DOŚWIADCZEŃ

Toteż Piasecki sądził, że — podobnie jak w. medy­cynie, pedagogice itp. — w wychowaniu fizycznym należy* czerpać z różnorakich doświadczeń. „Czas wiel­kich systemów przyjmowanych lub odrzucanych w ca­łości już dawno minął”. Z poszczególnych systemów należy przejąć pewne trwałe zasady i metody. ,,Ek- lektyk, który potrafi z tej powodzi form i pomysłów, wyłowić i zespolić w harmonijną całość elementy na­dające się dla jego ziomków, stwarza z nich syntezę mniej lub więcej szczęśliwą i zasługuje się w ten spo­sób nieraz lepiej, ojczyźnie, niż gdyby silił się na ory­ginalność za każdą cenę; Taka synteza polska, oparta głównie na wzorach skandynawskich, jest obecnie jed­ną z najważniejszych trosk naszych teoretyków i prak­tyków tego działu”.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.