Kategoria: Nauka, kultura, sport

Puchary na zamówienie

O karierze sportowej marzy naprawdę wiele młodych kobiet i mężczyzn w naszym kraju. Rodzice coraz chętniej wysyłają swoje dzieci na zajęcia sportowe, aby zadbać o ich odpowiedni rozwój oraz sprawność fizyczną. Uprawiając daną dziedzinę sportową, prędzej, czy później będziemy chcieli

Grupowy plan treningowy dla kobiet

Współczesne kobiety dbają o siebie, a przynajmniej poświęcają sobie więcej czasu. Nie mają oporów przed wygospodarowaniem czasu na wizytę u kosmetyczki, fryzjera czy spotkanie z trenerem personalnym. Wiedzą bowiem, że inwestując w siebie, tak naprawdę mogą potem dać więcej swoim

Kotlina Kłodzka atrakcje

W Polsce co roku wiele osób decyduje się na spędzenie przynajmniej tygodnia wakacji poza granicami swojego miasta. Warto poświęcać ten czas na zwiedzanie własnego kraju, który potrafi dostarczyć nam wiele wspaniałych atrakcji. Dla wszystkich miłośników natury wspaniałym miejscem okaże się

Sklep modele zdalnie sterowane

Wymarzonym prezentem dla każdego młodego chłopca są modele zdalnie sterowane. Jest to niesamowita zabawka o której marzy każdy młody chłopak. Niestety, ale nie jest to tania rozrywka. Sklep modele zdalnie sterowane posiada bardzo różnorodny asortyment, jednak ceny tych produktów są

Ćwiczenia dla kobiet w ciąży Wrocław jak najbardziej wskazane

Unikanie wszelkiej aktywności fizycznej w okresie ciąży to błąd. Otóż dzięki dopasowanym do trymestru ciąży oraz możliwości danej kobiety ćwiczeniom może ona nie tylko złagodzić wiele ciążowych dolegliwości, ale również ułatwić sobie poród. A nawet przyspieszyć powrót do formy i

Imprezy biegowe w Polsce

Obecnie coraz więcej osób jest zdecydowanych prowadzić zdrowy tryb życia. Oznacza to nie tylko posiadanie odpowiedniej diety, ale również zadbanie o naszą aktywność fizyczną. Najpopularniejszymi metodami do jej utrzymania jest siłownia lub bieganie. W ostatnim czasie bieganie zyskuje coraz większe

ZA PARAWANEM PROGRAMU

Za parawanem owego racjonalnie uzasadnionego programu, w-myśl którego Tatry powinny być udostępnione masowemu turyście, Zaruski w gruncie rzeczy, bolał nad tą per¬spektywą. Faktycznie do końca chciał ; on zatrzymać surowe, pierwotne • Tatry dla .nielicznych, tych wybra¬nych.-Od 1907 r. obserwował,

WŁASNOŚĆ LUDZI WYBRANYCH

Tam siłą rzeczy demokratyzacja wpływami swymi nigdy nie sięgnie i pozostaną regiony te .własnością ludzi wybra­nych — ludzi szczególnie. silnie tęskniących za maje­statem” i pustką obszarów bezludnych, do nikogo nie należących, nie przydatnych na nic nikomu, milczą­cych i zapomnianych’\ Tam

NIEODWRACALNY PROCES

Pomimo wszystko, gdyby nawet przez ma­jowy napływ turystów ta pierwotność utraciła swój charakter właściwy — pozostaną Tatry zimowe — góry szklane, o których prawią bajki dziecinne — Tatry, osłonięte lodową i śnieżną zbroją, niedostępne dla naj­szerszych mas, szukających na łatwych

KONFLIKTOWE POSTAWY

Są to-zapewne postawy konfliktowe, lecz — jak się wydaje — określające traf­nie dwie przeciwstawne sobie, a jednak wzajemnie uzupełniające się tendencje, charakterystyczne również dla dzisiejszego taternictwa.   Analogiczne stanowisko zajmował Zaruski w dzie­dzinie marynistyki. W całej swej twórczości maryni­stycznej kierował

ZROZUMIENIE I WYSIŁEK

Wierzył w zgodne zrozumienie i wysiłek finansowy wszystkich warstw. narodu w kierunku rozbudowy floty i portów l13. W dą­żeniu tym rozwój żeglarstwa morskiego miał odegrać rolę inicjującą i propagandową. W tym sensie możli- , wości rozwoju jachtingu morskiego wydawały się

FILOZOFIA NATURY

Wyznawana przez niego”filozofia natury i, filozofia człowieka stałą się;—- obok puścizny „Mieczysława Karłowicza — podstawą teore-‚ tyczną ideologii taternickiej, szczególnie w tym’ kształ­cie, w jakim rozwinęła się ona w Polsce przed I wojną światową. Zaruski —- jak pisaliśmy — był

NAWIĄZANIE DO PYTAŃ

W nawiązaniu do pytań postawionych, na wstępie ni-, niejszego artykułu wypada podkreślić, iż”głoszonym,’ a także realizowanym przez Zaruskiego.koncepcjom ruchu-alpinistycznego i żeglarskiego w Polsce towarzyszyła swoista orientacja filozoficzna, która z kolei się-, gała swymi korzeniami do najgłębszych warstw-kultury  polskiej.. Dziedzictwo to

SWOISTOŚĆ KONCEPCJI

Swoistość jego koncepcji zasadza się,— naszym zdaniem przede .wszystkim na krytyce kultury miesz— . czańskiej i mieszczańskiego stylu życia, jakkolwiek- -C przesadnie negatywne wartościowanie zjawisk tej .kul­tury, uderza jednostronnością i uproszczeniem,’ przez co wywołuj e sprzeciw, współczesnego czytelnika.Właściwy ; bowiem