BUNT INTELEKTUALISTÓW

Bunt intelektualistów, których  wytwory stały się.  w społeczeństwie kapitalistycznym przedmiotem mani­pulacji handlowych, zaważył .w sposób‘ zasadniczy na , rodzącym się na nowo w XIX i XX w. niezmiernie charakterystycznym „ elemencie kultury masowej . — sporcie. Dezaprobata dotyczyła jednak nie wszelkiej odmiany sportu: sport wkomponowany w szeroko zakrojony-program upowszechnienia wychowania fizycz­nego, któremu towarzyszyły cele  higieniczne, zdro­wotne, rekreacyjne, i usprawniające, słowem sport -uprawiany masowo, zyskiwał, na. ogół : przychylność, , a z jego rozwojem wiązano daleko.idące nadzieje. Ina­czej natomiast kształtowały się opinie na temat zna­czenia i funkcji społecznych sportu kwalifikowanego, wyczynowego czy olimpijskiego.

Witaj na moim serwisie! Mam nadzieję, że strona Ci się spodoba, zamieszam tutaj wpisy dotyczące sportu i rekreacji. Zapraszam do aktywnego komentowania i likowania mojego profilu na fb.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)